สธ.ปรับแผนฉีดเข็ม 2 วัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า เร็วขึ้นในพื้นที่ระบาด

23 มิ.ย. 2564 เวลา 4:44 น. 22

สธ.ขยับฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้างเข็ม 2 เร็วขึ้นเป็น 8 สัปดาห์ ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลต้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 1 สัปดาห์พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 168 ราย รวม 1 เดือนสะสม 661 ราย

กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีด "วัคซีนโควิด" ไปแล้วรวมประมาณ 7.9 ล้านโดส ขณะเดียวกันมีการปรับแผนเกี่ยวกับระยะห่างการฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" ด้วย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า สธ. ได้จัดสรร "วัคซีนโควิด" กระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค. กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

จากข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 มิถุนายน 2564 ได้มีการฉีด "วัคซีนโควิด" ไปแล้วรวม 7,906,696 โดส เป็นเข็ม 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็ม 2 จำนวน 2,227,848 โดส  เป็นวัคซีน "ซิโนแวค" รวม 5,550,891 โดส และ "แอสตร้าเซนเนก้า" รวม 2,355,805 โดส

นพ.เกียรติภูมิ บอกอีกว่า สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลต้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด สามารถปรับระยะเวลาการฉีด เข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นจากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด