สรุปผลโหวต ศึกแก้รัฐธรรมนูญรอบใหม่ วาระแรก ญัตติไหนได้ไปต่อ ?

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:04 น. 18

ผลการลงมติการแก้รัฐธรรมนูญ วาระที่ 1 จำนวน 13 ฉบับ โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ การเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ให้กลับชีระบบฯ รัฐธรรมนูญ ปี 2540 , การแก้มาตรา 144 และ 185 ลดกลไกปราบโกง และการตัดอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ

หลังจากการอภิปรายอย่างดุเดือดตลอด 2 วันที่ ผ่าน ช่วงเย็นวันนี้ที่รัฐสภา ก็ได้มีการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ รายมาตรา โดยมีทั้งหมด 13 ญัตติ โดยมีเพียงญัตติที่ 13 ของพรรคประชาธิปัตย์ แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540 เท่านั้น ที่ผ่าน ได้ไปต่อ โดยมีผลลงมติทั้งหมดดังนี้  

ญัตติ ที่ 1 เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ 

มีหลายประเด็นรวมกัน แต่เสนอรวมกันในญัตติเดียว สรุปสาระสำคัญโดยรวมคือ

- เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

- แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ คล้ายแบบรัฐธรรมนูญปี 2540  

- แก้มาตรา 144 และ 185 ลดกลไกปราบทุจริต (เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีเป็นอย่างมาก และ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน รวมถึง ส.ว.หลายคนบอกว่า ไม่เห็นด้วย)

ฯลฯ

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 2 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

สาระสำคัญคือ เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เสรีภาพในการแสดงความเห็น

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 3 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ แบบรัฐธรรมนูญปี 2540

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ญัตติที่ 4 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

แก้เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี และยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 5 เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยกเลิกอำนาจ ส.ว.บางประการ

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 6 เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย

แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 7 เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย

เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI)

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 8 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

รัฐสภา

ญัตติที่ 9 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 10 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช.

ญัตติ 11 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

 แก้เรื่องที่มานายกรัฐมนตรีและยกเลิกอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 12 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ผลโหวต : ไม่ผ่าน

ญัตติที่ 13 เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์

แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540

ผลโหวต : ผ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด