Spring News

ข่าวดี "หมอพร้อม" เลื่อนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-โรคเรื้อรังเร็วขึ้น

28 มิ.ย. 2564 เวลา 17:34 น. 4

เพจ "หมอพร้อม" แจ้งข่าวดีแก่กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ในพื้นที่กรุงเทพ ที่จองทะเบียนผ่านแอปฯ โดยจะเลื่อนกำหนดเข้ารับการฉีดเร็วขึ้น จากเดือนสิงหาคม เป็นเริ่มฉีดเดือนกรกฎาคมแทน

วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เพจเฟซบุ๊ก "หมอพร้อม" โพสต์ประกาศเรื่องเข้ารับการฉีดวัคซีน ของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพ ที่จองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ในเดือนสิงหาคม 2564 ทางหมอพร้อมขอเลื่อนการฉีดวัคซีนของท่านเร็วขึ้น เป็นเดือนกรกฎาคม 2564 ที่สถานีกลางบางซื่อ

โดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์เพื่อนัดหมายท่านอีกครั้ง หากท่านยังไม่ได้รับการประสาน กรุณาแจ้งข้อมูลผ่านทาง Google Forms ใน QR-Code

สำหรับผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนที่ รพ.ตามนัดหมายเดิม

ข่าวดี "หมอพร้อม" เลื่อนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-โรคเรื้อรังเร็วขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด