Spring News

11 ข้อกำหนดคุม แคมป์ก่อสร้าง ไม่ให้หนี กันแพร่โควิด-19

29 มิ.ย. 2564 เวลา 4:44 น. 6

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้าง เปิดข้อกำหนดทั้ง 11 ข้อ เพื่อดูแลและชดเชยให้กับกลุ่มแรงงานใน แคมป์ก่อสร้าง ระหว่างที่มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิด 1 เดือน ทั้งจ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง, ดูแลอาหารครบ 3 มื้อ และบริการฉีดวัคซีนฟรี!

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานคร และสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้าง ร่วมกันหารือถึงเรื่องการปิด แคมป์ก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Breaking New : นายกฯ ยัน "ไม่ล็อกดาวน์" แต่สั่งปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน

สั่งปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน สะเทือนแรงงาน ค้าขาย อะไรบ้าง ?

รมว.แรงงาน มั่นใจปิดแคมป์ก่อสร้าง ไม่ทำแรงงานออกนอกพื้นที่

 

เบื้องต้น ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วย

1.ให้ปิดโครงการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยต้องไม่มีคนทำงาน ยกเว้น รปภ. อยู่เฝ้าโครงการ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ให้ขออนุมัติจากเขตนั้นๆ ในระหว่างที่มีคำส่งปิด จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทุกวัน

2.ในส่วนของเรื่องอาหาร ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลัก ส่วนทางเขตจะสนับสนุนถุงยังชีพ ที่จะส่งมอบเป็นระยะ หากไม่เพียงพอ ต้องทำหนังสือร้องขอผ่านสมาคมก่อสร้าง

3.ผู้ป่วยที่รักษาหาย หากต้องการกลับเข้าแคมป์ ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ผ่านทางทหาร หากต้องการกลับต่างจังหวัดแทนการกลับเข้าแคมป์ ต้องระบุในใบรับรองแพทย์

4.บริการฉีดวัคซีนฟรีให้แก่คนไทยและต่างด้าว (อาจเป็นโควต้าฉุกเฉิน) แต่ไม่ฉีดให้ครอบครัวคนงาน

5.เบื้องต้นจ่ายชดเชยให้ 50% ของค่าจ้าง ตามคำสั่ง ศบค.โดยจะจ่ายให้เป็นเงินสดทุก 5 วัน ที่จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละบริษัท เพื่อจ่ายให้กลุ่มคนงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้น ส่วนนอกระบบไม่จ่าย

6.ระหว่างปิดแคมป์ แรงงานจะได้ตรวจโควิดฟรี

7.เร่งจัดทำบัตรสีชมพูให้คนงานที่ไม่ถูกต้อง โดยนายจ้างจะรับผิดชอบจ่ายค่าประกันสุขภาพทั้งหมด เฉลี่ยรายละ 500-700 บาท เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นคนงานถูกต้อง

8.ห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกนอกแคมป์โดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย ต้องการรับการรักษา แจ้งรายชื่อให้ทางเขตทราบก่อน

9.คนงานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้นำรายชื่อแจ้งที่กรมแรงงาน เพื่อประสานเจ้าหน้าที่มาฉีดให้ที่แคมป์

10.ประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมการระบาดของแคมป์ทุก 15 วัน

11.กรณีมีปัญหาเรื่องสัญญา หรือค่าปรับงานก่อสร้าง รอทางรัฐบาลออกระเบียบใดๆ ก่อนส่งหนังสือผ่านทางสมาคมก่อสร้าง

 

11 ข้อกำหนดคุม แคมป์ก่อสร้าง ไม่ให้หนี กันแพร่โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด