svasdssvasds

ผลไขว้วัคซีนโควิดออกแล้ว! เท่าที่มีวัคซีนในไทย สูตรไหนกันเดลตาได้

ผลไขว้วัคซีนโควิดออกแล้ว! เท่าที่มีวัคซีนในไทย สูตรไหนกันเดลตาได้

UPDATE วัคซีนสูตรไหนใช้ต่อกรโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ เผยผลการศึกษาขั้นต้น โดย ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยไวรัสวิทยา BIOTEC ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ สถาบันโรคทรวงอก


ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดผลการศึกษาขั้นต้น วัคซีนโควิดที่มีในไทย ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยวัคซีนซิโนแวค (SV) และแอสตร้าเซนเนก้า (AZ) สูตรไหนฉีดกระตุ้นเป็น Booster แล้วต่อกรโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ โดยโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก facebook.com/thiravat.h เช้าวันนี้ว่า

เปิดผลการศึกษาขั้นต้น วัคซีนที่มีในไทย สูตรไหนใช้ต่อกร Covid สายพันธุ์เดลตาได้

  • ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยไวรัสวิทยา BIOTEC
  • ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ สถาบันโรคทรวงอก

ในขณะที่วัคซีนโควิดชนิดอื่นๆ เช่น mRNA, Protein subunit ยังไม่มีการบริหารวัคซีนที่มี 2 ชนิด คือ Sinovac, Sinopharm หรือ AstraZeneca จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรีบหาคำตอบว่าสูตรไหนจะป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า Sinovac 2 เข็มแม้ระดับ Neutralize antibody ขึ้น 80-90% แม้ว่าจะวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธ์ุอัลฟาได้บ้างแต่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้เลย

แต่ในคนที่ได้ AZ ครบ 2 เข็มและมีระดับ Neutralize antibody ที่สูงเกิน 90% สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ดีระดับหนึ่ง

และผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อ B.1.1.7 ใน wave3 ที่ผ่านมา เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วย AZ เข็มเดียวให้ระดับการป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้เทียบเท่า AZ 2 เข็ม

SV AZ หมอธีระวัฒน์ วัคซีนโควิด

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับความสำคัญของวัคซีนเข็มที่ 3

ส่วนผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อ B.1.1.7 อีกคน แม้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธ์ุอัลฟาที่สูง แต่กับเดลตา กับมีน้อยมาก

วัคซีนสูตรผสม SV + AZ ให้ระดับการป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ดีกว่า SVx2 แต่ไม่เท่า AZx2

สุดท้าย ที่ดูแนวโน้มดีสุด คือ ผู้ที่ได้ SVx2 + AZx1 ที่เป็นอาสาสมัครในการทดสอบ มีระดับภูมิคุ้มกัน Neutralize antibody สูง 99% รวมถึงค่า IC50 ต่อสายพันธุ์เดลตาในระดับสูงสุด

จากข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น แม้ว่าเราจะยังไม่มีวัคซีน โควิด mRNA แต่สำหรับบุคลากรด่านหน้าผู้เสียสละ ซึ่งได้รับ SV เป็นส่วนมากในช่วงแรก แต่ระดับการป้องกันตอนนี้คงไม่เพียงพอต่อไวรัสกลายพันธุ์เดลตา การใช้ AZ เป็นเข็มกระตุ้น ก็น่าจะเพียงพอให้เขาปลอดภัยในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนชนิด mRNA

ขอบคุณ

ดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยไวรัสวิทยา BIOTEC และ ทีมงานที่ช่วยทำการทดสอบ ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ เดลตา

related