Spring News

กฟภ. ออกมาตรการ "ผ่อนค่าไฟ" บรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19

11 ก.ค. 2564 เวลา 4:19 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบางประเภทที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

วันนี้ (11 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เคาะแล้ว! ครม.ลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา หนุนประชาชน Work From Home

• Work from Home ค่าไฟบ้านใครพุ่งสูงลิ่วบ้าง ? แนะ 8 วิธีลดค่าไฟ

• แทค ภรัณยู ฝากถึงผู้ใหญ่ช่วยลดค่าไฟ-ค่าน้ำ เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำด้วย

 นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

กฟภ. ออกมาตรการ "ผ่อนค่าไฟ" บรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19

 ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด