Spring News

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม ชุมชนวังหลัง

13 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน วัคซีนโควิด "ซิโนฟาร์ม" ให้ "ศิริราช" เพื่อดำเนินการฉีดให้ชาวชุมชนวังหลัง 3 พันคน ในวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 "ซิโนฟาร์ม" เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลิงค์ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการ

แอปจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Sinopharm ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปรับสิทธิ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2564 ที่ รพ.ศิริราช (ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์)  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด