svasdssvasds

ยัน! นายกฯ ไม่ระงับวัคซีนสูตรผสม สั่ง เร่งเดินหน้าให้มากและเร็วที่สุด

ยัน! นายกฯ ไม่ระงับวัคซีนสูตรผสม สั่ง เร่งเดินหน้าให้มากและเร็วที่สุด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่ง เดินหน้าวัคซีน “ผสมสูตร” เร่งฉีดให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด เหตุสายพันธุ์เดลตามีการระบาดที่รุนแรง ยืนยัน ไม่มีนโยบายระงับการฉีด

14 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเน้นการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเก็บสถิติในการฉีดวัคซีนโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนแม้ไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สามารถลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการใช้วัคซีน “ผสมสูตร” สิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้คือการเร่งฉีดให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพราะสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดที่รุนแรง และติดต่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านมา และกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในที่สุด โดยรัฐบาลเปิดกว้างและส่งเสริมให้มีการแสวงหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือรัฐบาลจะต้องให้ความรู้อย่างรอบด้านแก่ประชาชน ดังนั้น นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีน “ผสมสูตร” แต่อย่างใด และขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในกรณี “วัคซีนผสมสูตร สลับสูตร” เพื่อนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย

ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สำคัญคือ องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยหัวหน้านักวิทยาศาสตร์, Soumya Swaminathan ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า “ประชาชนไม่ควรตัดสินใจเองในเรื่องนี้  แต่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐด้านสาธารณสุข บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งในส่วนของภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา”

related