ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

16 ก.ค. 2564 เวลา 5:59 น. 16

แห่ถล่มคอมเมนท์ยับ! หลัง สินมั่นคงประกันภัย ออกประกาศแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้ งานนนี้ทำเอาชาวเน็ตและลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจเป็นจำนวนมากและวิพากษ์วิจารณ์ถึงบริษัทที่ไม่รับมือกับความเสี่ยงนี้

16 ก.ค.64 จากกรณีที่ทาง สินมั่นคงประกันภัย ออกประกาศขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด โดยระบุว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพันกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยทักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาวสินมั่นคงประกันภัยขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและผู้ที่ทำประกันภัยโควิดกับทางสินมั่นคงประกันภัยต่างออกมาแสดงความคิดเห็นมากมาย ถึงการเป็นบริษัทประกันแต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หลายคนยังเรียกร้องให้คนที่ทำกรมธรรม์รวมตัวกันไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คปภ. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัท

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

อย่างไรก็ตามมีบางความเห็นเท่านั้นที่ระบุว่า บริษัทสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ เนื่องจากมีการระบุไว้ให้เอกสารสัญญาชัดเจน ว่าต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด