svasdssvasds

เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์"

เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์"

เงินเยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน เช็กสิทธิที่นี่ รวมขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ม.33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 รับเงินเยียวยาล่าสุด เตรียมโอนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ Promptpay อัตโนมัติสำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดงันี้

เช็กสิทธิประกันสังคม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เยียวยาประกันสังคม รอบล่าสุด ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ที่อยู่ในระบบฯ และอยู่ใน 9 หมวดธุรกิจในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

www.sso.go.th ประกันสังคม

เช็กสิทธิ เยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน ผ่านเกณฑ์หรือไม่

1. ตรวจสอบสิทธิ และขึ้นทะเบียนผ่านระบบประกันสังคม SSO e-Service ทั้งเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น SSO Connect

2. เลือกตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (สำหรับลูกจ้าง และพนักงานบริษัท) กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็กสิทธิของท่าน

3. อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

 

 

เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์" สำหรับ เงินเยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน? หากได้รับสิทธ์ให้ทำการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนกับระบบพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินผ่านระบบ Promptpay ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

related