Spring News

เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์"

20 ก.ค. 2564 เวลา 4:02 น. 4.1k

เงินเยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน เช็กสิทธิที่นี่ รวมขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ม.33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 รับเงินเยียวยาล่าสุด เตรียมโอนจ่ายผ่านพร้อมเพย์ Promptpay อัตโนมัติสำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดงันี้

เช็กสิทธิประกันสังคม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน เยียวยาประกันสังคม รอบล่าสุด ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ที่อยู่ในระบบฯ และอยู่ใน 9 หมวดธุรกิจในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

www.sso.go.th ประกันสังคม

เช็กสิทธิ เยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน ผ่านเกณฑ์หรือไม่

1. ตรวจสอบสิทธิ และขึ้นทะเบียนผ่านระบบประกันสังคม SSO e-Service ทั้งเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น SSO Connect

2. เลือกตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (สำหรับลูกจ้าง และพนักงานบริษัท) กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อเช็กสิทธิของท่าน

3. อาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

 

 

เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์" สำหรับ เงินเยียวยาประกันสังคม เข้าวันไหน? หากได้รับสิทธ์ให้ทำการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนกับระบบพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินผ่านระบบ Promptpay ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด