สาระน่ารู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำสายบนเสาไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

21 ก.ค. 2564 เวลา 10:38 น. 88

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำสายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า มี 3 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นสายไฟฟ้าแรงสูง ชั้นที่ 2 เป็นสายไฟฟ้าบ้านเรือนทั่วไป และ ชั้นที่ 3 จะเป็นสายต่างๆ ที่นำมาฝากไว้กับเสาไฟ อาทิ ไฟอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ สายสัญญานไฟจราจร เป็นต้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำสายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า มี 3 ชั้น ดังนี้

 1. สายที่อยู่แถวบนสุดเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10
 2. สายแถวกลางเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำ 230 หรือ 400 โวลต์ คือสายไฟที่ต่อโยงไว้จ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนทั่วไป
 3. สายแถวที่สามหรือแถวล่างสุดเป็นสายหลายๆ เส้นขดกันจำนวนมากคือ สายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย
  - สายออพติกไฟเบอร์ คือสายอินเทอร์เน็ต
  - สายเคเบิลโทรศัพท์
  - สายเคเบิลทีวี
  - สายควบคุมสัญญาณจราจร
  - สายสื่อสารกล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งจะพาดสายอยู่ในระดับเดียวกัน

สาระน่ารู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำสายบนเสาไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หากประชาชนพบเห็นสายไฟชำรุด ขอให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากเป็นสายสื่อสารสามารถแจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด