svasdssvasds

ผู้ว่าฯรฟท. ส่งหนังสือ กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินบุรีรัมย์ 5,000 ไร่

ผู้ว่าฯรฟท. ส่งหนังสือ กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินบุรีรัมย์ 5,000 ไร่

ผู้ว่า รฟท. ส่งหนังสือถึง อธิบดีกรมที่ดิน ขอให้เพิกถอน โฉนด-เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ออกทับกับที่ดินของ รฟท. บริเวณ เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ และแจ้งให้ทราบภายใน 90 วัน ที่ดินเกี่ยวพันตระกูลชิดชอบ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำหนังสือที่ รฟ1/1911/2564 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 5,083 ไร่ ในเขตพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และขอให้อธิบดีกรมที่ดินแจ้งให้ รฟท. ทราบผลการพิจารณาภายใน 90 วัน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว รฟท. จะใช้สิทธิทางศาลต่อไป

ทาง รฟท. ได้จัดส่งแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของ รฟท. รวมไปถึงเลขโฉนดที่ดิน ที่ขอให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกทับกับที่ดินของ รฟท. อันประกอบด้วย

1.ที่ดินแยกเขากระโดง กม.000 ถึง กม.8+000 เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ อันเป็นทรัพย์สินของ รฟท. ตาม พ.ร.ฎ.การกำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี พ.ศ.2462 และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินแลอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออก พ.ศ.2464

2.ที่ดินโฉนดเลขที่ 3466 และ 8564 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ 44 ไร่เศษ ซึ่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกล่าวหาเลขที่ดำที่ 51910034 เรื่องกล่าวหาเลขที่แดงที่ 14959054 มีมติว่า เป็นการออกโฉนดในที่ดินของ รฟท. (อ่านประกอบ : พลิกแฟ้มป.ป.ช.! สั่งถอนโฉนดตระกูล 'ชิดชอบ' ทับที่ดินรถไฟ 'เขากระโดง')

3.ที่ดินในแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดิน สายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ตอนแยกที่ย่อยศิลา ต.เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ กิโลเมตรที่ 375-650 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.ฎ.กำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ลงวันที่ 8 พ.ย.2462 ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 842-876/2560 และคดีหมายเลขแดงที่ 8027/2563 ว่า ที่ดินตามคำพิพากษาทั้ง 2 คดี ซึ่งมีเนื้อที่รวม 194 ไร่ เป็นพื้นที่ของ รฟท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ว่าฯรฟท. ส่งหนังสือ กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินบุรีรัมย์ 5,000 ไร่

"กรมที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ราษฎร และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น จึงต้องดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง

"เมื่อความปรากฎว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 90 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ใช้สิทธิทางศาลต่อไป" หนังสือของผู้ว่า รฟท. ที่ รฟ1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2564 ระบุ

สำหรับที่ดินเขากระโดงที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของ รฟท. เช่น บ้านพักของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม , บ้านพักนางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ , บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด ของตระกูลชิดชอบ , สนามกีฬาช้างอารีนา , บุรีรัมย์ คาสเซิล ของบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด ที่มีนายเนวิน ชิดชอบ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และที่ดินบางส่วนของสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

นอกจากนี้ ที่ดินบริเวณเขากระโดงยังมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยนับพันครัวเรือน โดยเมื่อปี 2550 รฟท. ได้เข้าไปสำรวจผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว พบผู้ถือครองเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 มากกว่า 35 ราย ถือครอง น.ส. 3 ก ประมาณ 500 ราย และถือครองโฉนดที่ดินมากกว่า 320 ราย รวมทั้งมีหน่วยราชการในพื้นที่หลายหน่วยงาน

related