Spring News

กรมการแพทย์ แจงวิธีสังเกต อาการผู้ป่วยโควิด ตามระดับสี

26 ก.ค. 2564 เวลา 9:53 น. 184

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แบ่งระดับและวิธีสังเกต อาการผู้ป่วยโควิด 19 ตามระดับอาการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เป็น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อการดูแลและรักษาในรูปแบบ Home Isolation อย่างเป็นระบบ

กรมการแพทย์ แจงวิธีสังเกต อาการผู้ป่วยโควิด ตามระดับสี

สีเขียว
-ไอ, มีน้ำมูก
-ไม่ได้กลิ่น
-ตาแดง
-ถ่ายเหลง
-ไม่เหนื่อย
-ไม่หายใจลำบาก
-ปอดไม่อักเสบ
-อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
-เจ็บคอ
-ไม่รู้รส
-มีผื่น
-ไม่หายใจเร็ว

 

สีเหลือง
-แน่นหน้าอก
-ภาวะปอดอักเสบ
-หายใจลำบาก
-ไอแล้วเหนื่อย
-อ่อนเพลีย
-เวียนหัว
-ถ่ายเหลว 3 ครั้ง หรือมากกว่า/วัน
-อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว

สีแดง
-หอบเหนื่อยหนัก
-แน่นหน้าอก
-หายใจเจ็บ
-อ่อนเพลีย
-ตอบสนองช้า
-ไม่รู้สึกตัว

โปรดเข้ารับการรักษาทันทีหากมีอาการรุนแรง และติดต่อล่วงหน้าก่อนไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาลเสมอ

ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ควรเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ในรูปแบบ Home Isolation

โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจใช้เวลานานถึง 14 วันจึงจะแสดงอาการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด