svasdssvasds

"ภูเก็ต" ออกประกาศสั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน ปิดสถานศึกษาถึง 16 ส.ค.นี้

"ภูเก็ต" ออกประกาศสั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน ปิดสถานศึกษาถึง 16 ส.ค.นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟลอเรสต้า และ Festival เป็นระยะเวลา 7 วัน ปิดโรงเรียน สถานศึกษาต่อไปจนถึงวันที่ 16 ส.ค. การจัดกิจกรรมรวมตัวกันได้ไม่เกิน 100 คน

 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและแพร่ะบาดอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ มีลักษณะกระจายของโรคเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่และมีการระบาดในวงกว้างที่เชื่อมโยง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564และ 4158/2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โฆษก ศบศ. ชี้ต่างชาติพอใจ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" จ่อเที่ยวซ้ำ เตรียม เปิด 3 เกาะ

• เช็กเลย! ภูเก็ต ประกาศเข้ม เข้าจังหวัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

• ด่วน! ภูเก็ต ประกาศปิดโรงเรียนทั้งเกาะ ปรับเรียนออนไลน์

โดยสาระสำคัญมีดังนี้

1. มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
คือ  สถานศึกษาในระบบทุกแห่งและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง  ให้ปิดต่อไป  ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์  ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน

2. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คือ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK)

ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน

ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1คนต่อ 4 ตารางเมตร

3.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100คน  เว้นแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

related