svasdssvasds

ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยาประกันสังคม 3 จังหวัดแดงเข้ม คนละ 2,500 บาท

ครม. ไฟเขียวเงินเยียวยาประกันสังคม 3 จังหวัดแดงเข้ม คนละ 2,500 บาท

มีข่าวดีมาแจ้ง สำหรับผู้ประกันตนครม. อนุมัติกรอบวงเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่ม 3 จังหวัดแดงเข้ม คือ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท

ไฟเขียวเยียวยาประกันสังคม 3 จังหวัดแดงเข้ม

โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน 15,027.686 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท

ครม.อนุมัติเงินเยียวยา ผู้ประกันตนพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ครม.อนุมัติเงินเยียวยา ผู้ประกันตน พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ประกันสังคมมาตรา 40 และมาตรา 39 เช็กสิทธิ eServices รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

• เงินเยียวยาประกันสังคม sso.go.th เข้าวันไหน เช็กสิทธิ จ่ายผ่าน "พร้อมเพย์"

• สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีอะไรบ้าง

ทั้งนี้จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

ดูเงื่อนไขการช่วยเหลือ มีอะไรบ้าง

สำหรับกรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

related