svasdssvasds

เปิด 4 เกณฑ์ใหม่ ‘ประกันโควิด’ จ่ายสินไหม เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้า

เปิด 4 เกณฑ์ใหม่ ‘ประกันโควิด’  จ่ายสินไหม เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้า

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปรับเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมทดแทน โควิด-19 อนุโลม 4 กรณี เจอจ่ายจบไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และหากโคม่า-เสียชีวิตนอกสถานพยาบาลยันจ่ายสินไหม ส่วนรักษาที่บ้านจ่ายแบบผู้ป่วยนอกพร้อมชดเชยรายได้จ่ายเฉพาะเป็นผู้ป่วยในแต่ต้องรักษาที่บ้าน

ช่วงนี้วงการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยโควิด-19 มีระส่ำ เพราะยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงจริงๆ แต่...ถึงอย่างไรก็มีกฎของการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือดูแลลูกค้า ก็ต้องมีอยู่แล้ว ซึ่งล่าสุด ‘นายอานนท์ วังวสุ’ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับสำนักงาน คปภ. และบริษัทสมาชิก ในการพิจารณาปรับเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโควิด-19 ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย ดังนี้

เปิด 4 เกณฑ์ใหม่ ‘ประกันโควิด’  จ่ายสินไหม เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้า

1.กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อ โควิด-19 (แบบ เจอ จ่าย จบ)

เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยแบบเจอ จ่าย จบ ได้กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อในรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolation ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลได้ และอาจทำให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ได้รับความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้จึงได้ขอความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกในการอนุโลมไม่ต้องเรียกเอกสารใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลานี้ โดยขอให้ใช้เพียงเอกสารการตรวจพบเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ของผู้เอาประกันภัย จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อได้และผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ

ประกันโควิดปรับ 4 เกณฑ์ จ่ายสินไหม ใหม่ ประกันโควิดปรับ 4 เกณฑ์ จ่ายสินไหม ใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ประกันโควิด-19 ตรวจสอบก่อนซื้อ จะได้ไม่ช้ำใจภายหลัง!

• ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม เคลมเงินประกันโควิด-19 โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท

• ประกันโควิด 19 ล่าสุด ค่ายไหนยังคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัยล่าสุด

2.กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากโรค โควิด-19 เป็นเหตุให้เสียชีวิต

เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าว กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต แต่ในกรณีที่มีการเสียชีวิตด้วยโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เช่น ที่บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งไม่มีการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะดังกล่าวก่อนเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะอนุโลมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

3.กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรค โควิด-19

เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงได้ขยายความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาลระหว่างการรักษาตัวในรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolation โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่ได้จ่ายจริงในขอบเขตการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

4.กรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้จากโรค โควิด-19

เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ จะให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงได้อนุโลมจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ให้กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ป่วยโรค โควิด-19 ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ไม่สามารถหาสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel รองรับได้ จึงต้องเข้ารักษาตัวในรูปแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

อย่างไรก็ตามบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม) หรือ ผู้มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ปรากฏหลักฐานการติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้อ้างอิงตามระยะเวลาการดำเนินโรค โควิด-19

ขณะที่ 'นายสุทธิพล ทวีชัยการ' เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตที่บ้าน Home Isolation "ประกันโควิด" สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาวิกฤติเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอ

 

 

related