กรมการแพทย์ แจง พบผลตรวจATK  เป็นบวก เข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที

03 ส.ค. 2564 เวลา 10:06 น. 9

กรมการแพทย์ ทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางดูแลผู้ที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK พบผลเป็นบวก เรียกว่า "ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย" ให้สามารถรับยาและเข้าระบบการรักษาแบบ Home isolation ได้ทันที

3 ส.ค.64 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ทำหนังสือชี้แจง แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit หรือ ATK ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน 

กรมการแพทย์ แจง พบผลตรวจATK  เป็นบวก เข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยในหนังสือชี้แจ้งระบุว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งด้านการควบคุมโรคและการเข้าถึงระบบการรักษากระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทาง ให้ใช้การตรวจแบบ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้น และลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้า 

ส่วนแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK พบผลเป็นบวก คือ ซึ่งถ้าผลตรวจ ATK เป็นบวก เรียกว่า "ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย" สามารถรับยาและเข้าระบบการรักษาแบบ Home isolation ได้ทันที แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะ Community isolation หรือในสถานพยาบาล ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ควรได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เนื่องจากการตรวจด้วย ATK สามารถให้ผลบวกปลอมได้ร้อยละ3-5 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ