สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่าน www.sso.go.th

10 ส.ค. 2564 เวลา 2:53 น. 887

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่าน www.sso.go.th เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท อัปเดตล่าสุด ครม.จ่ายเพิ่มกลุ่ม ม.39 และ ม.40 อีก 13 จังหวัด รวมครอบคลุมพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนผ่าน www.sso.go.th

10 ส.ค. 64 คืบหน้าล่าสุด เงินเยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ ว่า "กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้รายละเอียดแรงงาน และนายจ้างที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัดทั้งที่เป็นผู้ประกันตนเดิม และที่ลงทะเบียนใหม่ตามมติ ครม.ให้กับ สศช.เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้กรอบและจำนวนที่แน่นอนเสนอให้ ครม.อนุมัติหลังจากก่อนหน้านี้อนุมัติในหลักการแล้ว"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

  • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th
  • เลือกหมวดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
  • กรอกเลขบัตรประชาชน และดำเนินการตามระบบ
  • ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

*สามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางอื่น อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น, บิ๊กซี, ธนาคาร ธกส. ฯลฯ 

หลัง สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผู้รับสิทธิต้องทำการจ่ายเงินสมทบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบ สามารถเลือกจ่ายได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

จากนั้นให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่รัฐเตรียมจ่ายแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในระบบอีกครั้งในรอบถัดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ