svasdssvasds

ข่าวปลอม!!! สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray ฆ่าเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลงปอด

ข่าวปลอม!!! สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray ฆ่าเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลงปอด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray ใบรับจดแจ้งเลขที่ 50-16400026364 เป็นเครื่องสำอางประเภท สเปรย์ระงับกลิ่นปาก จึงไม่มีผลในการฆ่าเชื้อหรือป้องกันเชื้อไม่ให้ลงปอดตามที่ระบุสรรพคุณแต่อย่างใด

ตามที่มีข้อความแนะนำปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลงปอดได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตในชื่อ ซาบีร่า แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า ออรัล สเปรย์ เป็นเครื่องสำอางประเภทสเปรย์ระงับกลิ่นปาก จึงไม่มีผลในการฆ่าเชื้อหรือป้องกันเชื้อไม่ให้ลงปอดตามที่ระบุสรรพคุณ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายโจร Sabira Oral Spray ได้รับอนุญาตเป็นเครื่องสำอางประเภท สเปรย์ระงับกลิ่นปาก จึงไม่มีผลในการฆ่าเชื้อหรือป้องกันเชื้อไม่ให้ลงปอดตามที่ระบุสรรพคุณแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข