Spring News

"หมอวรงค์" ยื่นฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" เอาผิดม .157 ร้องศาล ยกเลิกใบอนุญาตดาวเทียม

13 ส.ค. 2564 เวลา 9:11 น. 36

"หมอวรงค์" ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ เอาผิด ม.157 "นางสาวยิ่งลักษณ์" กับพวกอีก 52 คน  สมคบล้มการประมูลไทยคม พร้อมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกประมูลใบอนุญาตดาวเทียมรอบวันที่ 28 ส.ค.นี้ออกไป  อ้างกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

13 ส.ค. 64  นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี  ยื่นฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับพวกรวม 52 คน ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณี ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

รวมถึงฟ้องเอาผิดมาตรา 83 ผู้ใดกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นตัวการ และมาตรา 84 ผู้ใช้ให้กระทำความผิด และมาตรา 86 ช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิด และมาตรา 152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยนายแพทย์วรงค์ ได้ชี้ถึงข้อกล่าวหาการล้มประมูลใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม นางสาวยิ่งลักษณ์ สมคบข้าราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ไทยคม และเปลี่ยนระบบสัมปทานดาวเทียมไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยอ้างถึงมติ ครม. ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์วันที่ 20 กันยายน 2554 มอบให้บริษัทไทยคมนำใบเอกสารเครือข่ายงานดาวเทียม ตำแหน่ง 120E ไปร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการพิเศษที่ฮ่องกง   และ ให้ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ให้บริษัทไทยคม เพื่อเปลี่ยนระบบสัมปทาน ทำให้กรรมสิทธิ์ดาวเทียมไม่ต้องโอนเป็นของรัฐแต่ยังเป็นของเอกชน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกใช้ระบบนี้

โดยปลัดและรองปลัดกระทรวงไอซีทีในยุคนั้น ให้ความช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และปฎิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่ง กสท และ กทค. ไม่มีอำนาจที่จะออกใบอนุญาต ทำให้การอนุญาตเป็นการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกิจการโทรคมนาคม  พร้อมย้ำว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะลงโทษผู้เกี่ยวข้องจึงได้รวบรวมยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

นอกจากนี้นายแพทย์วรงค์ ยังร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย ให้เอาผิดตามมาตรา 190 กรณีรัฐบาลนางสาวยื่งลักษณ์สร้างปัญหาที่มอบสิทธิให้ไทยคมร่วมกับฮ่องกง ทั้งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยการประมูลจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ 

และการที่ กสทช.ออกใบอนุญาตให้ไทยคม เป็นการออกโดยไม่มีกฎหมายรองรับ เอื้อประโยชน์ให้ไทยคม ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 305 (1) และยังมีกรณี พ.ร.บ.กสทช.ปี 2562 ฉบับที่ 3 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 60 กับ มาตรา 274 

โดยประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดแพ็คเกจเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 ของ กสทช.เป็นประกาศที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 60 ด้วย ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องร้อง มีรัฐบาลยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข้าราชการระดับสูงกระทรวงไอซีทีในยุคเดียวกัน และ กสทช.ในยุคนั้น

"หมอวรงค์" ยื่นฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" เอาผิดม .157 ร้องศาล ยกเลิกใบอนุญาตดาวเทียม

"หมอวรงค์" ยื่นฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" เอาผิดม .157 ร้องศาล ยกเลิกใบอนุญาตดาวเทียม

"หมอวรงค์" ยื่นฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" เอาผิดม .157 ร้องศาล ยกเลิกใบอนุญาตดาวเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด