“ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก” ชวนซื้อสินค้า ช่วยวิสาหกิจชุมชน

20 ส.ค. 2564 เวลา 12:57 น. 219

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดี ผลิตภัณฑ์เด่น ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบนสื่อออนไลน์

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัส    จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การค้า เป็นอย่างมาก ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมดูแลของ สสก.3 จ.ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบ และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ ในรูปแบบออนไลน์  สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New normal 

“ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก” ชวนซื้อสินค้า ช่วยวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดให้มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ปี 2564 รวม 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก” เพื่อจัดแสดงสินค้าดีเด่น มากกว่า 50 รายการ  ซึ่งสินค้าทุกชิ้นนั้นได้คัดสรรมาอย่างดี ผ่านมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล

"ข่าวปลอม" ทำให้คนตายจริง WhatsApp เป็นเหตุ สังเกตได้

อพวช. ชวนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ผ่าน “Science Delivery By NSM Season 2”

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กล่าวว่า “เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบปกติได้ เราจึงได้จัดกิจกรรม ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนระดับเขต และโครงการจัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด้วยระบบออนไลน์ 

“ของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก” ชวนซื้อสินค้า ช่วยวิสาหกิจชุมชน

สินค้าทุกชิ้นที่นำมานั้น เป็นสินค้าดีเด่นจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก ที่เป็นผลงานการพัฒนาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มจนออกมาเป็นสินค้า พรีเมี่ยม โดยจัดแสดงสินค้าในรูปแบบใหม่ 3D Virtual Exhibition ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้อย่างสะดวก สบาย รวดเร็วทันสมัย เพียงแสกน QR Code หรือเข้ามาที่ www.ของดีบ้านฉัน.com  ก็จะได้พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง 9 จังหวัด พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง และราคาที่ย่อมเยา เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ได้อย่างสะดวก ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ