svasdssvasds

บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล

บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล

นวัตกรรมสำคัญมาก ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยบทเรียนโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นแล้วว่าประเทศไหนมีนวัตกรรมที่ดีย่อมได้เปรียบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไทยต้องเร่งเครื่องเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล ในอนาคตรองรับการค้า การลงทุน การแข่งขันกับต่างชาติ

โลกยุคใหม่ นวัตกรรมคือตัวขับเคลื่อนธุรกิจ การค้าการลงทุน

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ นวัตกรรม ความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือตัวเปลี่ยนโลกจริง ๆ ประเทศใดมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศมากพบว่าจะมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเติบโตไปในทิศทางที่ดีกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา พร้อมกันนี้เชื่อว่ากระแสโลกแห่งอนาคตก็จะมีการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น ทำให้หลายประเทศกำลังเร่งสปีดตัวเองด้วยการพัฒนานวัตกรรมรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้น เพราะนวัตกรรมช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

เศรษฐกิจไทยยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่า ๆ ทำให้ได้เห็นหลายประเทศที่มีความพร้อมด้านนวัตกรรมได้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยมาต่อสู้กับโควิด-19 ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าสมัยก่อน อย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทยช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันเพื่อรับรองกับโลกของการค้า การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ไทยก็ยังคงต้องเดินหน้าหาทางขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ทันนานาประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สัมมนาออนไลน์ Thailand Next episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ  

• ส่องประมาณกาณ์ตัวเลข เศรษฐกิจไทยปี2564 ที่มีผลต่อ ‘ธุรกิจ ปากท้องผู้คน’

 สร้างความมั่นใจ Restart เศรษฐกิจไทยฝ่าภัยโควิด-19 ผ่านกลยุทธ์ 4D

บทเรียนโควิดระบาดจุดเปลี่ยนที่ไทยต้องเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม

ไหน ๆ ก็พูดเรื่องนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว วันนี้จะพาไปเปิดมุมมองการพัฒนาเรื่องนี้กับ ‘นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์’ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ" ในการสัมมนา Virtual Forum  Thailand next#1 ไปเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ยุคแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิต การทำธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล การค้าการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนได้สะดวกสบาย พร้อมตบเท้าเข้ามาลงทุนยังไทยดึงเม็ดเงินเข้าประเทศมากขึ้น และที่สำคัญคือการพัฒนานวัตกรรมจะช่วยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้

บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล

“ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับโควิด-19 ทำให้เห็นว่าประเทศไหนที่การพัฒนานวัตกรรมได้มากกว่าจะเป็นผู้กุมความได้เปรียบ จึงทำให้ไทยต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วว่าต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม เดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยี เพราะคือรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูประเทศไทย หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านไป เนื่องจากที่ผ่านไทยยังไม่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมไม่มากนัก แต่ผู้ประกอบการไทยก็มีการปรับตัวมาตลอด ซึ่งอาจไม่เข้มแข็งเท่าไหร่โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กที่ยังพึ่งพานวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างชาติ”

เร่งเครื่องพัฒนานวัตกรรม ผ่าน"โมเดลเศรษฐกิจแบบ 4D"

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น คือจุดที่ทำให้ไทยต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลักดันสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ พร้อมส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่โดยการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ และอีโคซิสเต็ม เพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนในการเดินหน้าการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ผ่าน "โมเดลเศรษฐกิจแบบ 4D"  ตามรายละเอียดดังนี้

บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล

1. Digitalization ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ลดกฎระเบียบ พัฒนาศูนย์กลางข้อมูล

2. Decarbonization ส่งเสริมการผลิตลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

3. Decentralization ส่งเสริม 5 อุตสาหกรรมนวัตกรรม

4. D-risk ดึงผู้มีรายได้สูงมาไทยระยะยาว ซื้ออสังหาริมทรัพย์

 

นอกจากนี้ไทยยังมีความพยายามเตรียมความพร้อมรับการลงทุนจากต่างประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ เช่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ,  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจนวัตกรรม พร้อมกันนี้ยังมีแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในการหนุนเรื่องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

related