Spring News

เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่หายป่วยโควิด ตรวจหาระดับภูมิหลังได้รับวัคซีน

21 ส.ค. 2564 เวลา 8:29 น. 65

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประกาศเชิญอาสาสมัคร ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน หลังได้รับวัคซีน

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญอาสาสมัครผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนผู้ที่เคยป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ปัจจุบันรักษาหายดีแล้ว เป็นเวลา 6-14 สัปดาห์ หรือ 16-24 สัปดาห์ เข้าร่วมโครงการศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19

 

คุณสมบัติ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน
  • สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้
  • ยินดีลงนามเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) โทร.098-984-3121 , 086-3243418

เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่หายป่วยโควิด ตรวจหาระดับภูมิหลังได้รับวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ