svasdssvasds

ด่วน! ศบค.  เปิดร้านอาหาร-ห้าง เข้ม!  29 จังหวัดพื้นที่สีแดง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

ด่วน! ศบค.  เปิดร้านอาหาร-ห้าง เข้ม!  29 จังหวัดพื้นที่สีแดง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

ศบค.เคาะ! เปิดห้างสรรพสินค้า-ร้านอาหาร ยังคงเข้ม! 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เคอร์ฟิวต่อ 21.00-04.00 น. ส่วนเดินทางข้ามจังหวัดทำได้(จำเป็นเท่านั้น) เริ่ม 1 ก.ย.นี้

 วันที่  สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงมาตรการผ่อนคลาย หลังสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง ต่ำกว่า 20,000 ราย แม้จะไม่มีนัยยะสำคัญ แต่เป็นไปตามสถานการณ์ทั่วโลก จึงต้องมีการปรับแนวทางให้สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1. การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย
และยั่งยืนด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention
สำหรับสถานที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง
2. การเปิดกิจการ/กิจกรรม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ภายใต้มาตรการที่กำหนด ได้แก่

2.1 การเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้

  • ขอความร่วมมือหลีกเสี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
  • สื่อสารให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามโครงการรับคนกลับบ้าน/รับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างและหลังการเดินทาง
  • ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75 % สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร
  • มาตรการสำหรับรถโดยสาร หรือรถตู้ ระยะทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ
  • การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบu seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal
  • การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานการบินพลเรือน

2.2 การเปิดบริการของร้านอาหาร

- ร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โล่ง อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75%

- ร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %

- ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดการกำกับติดตามมาตรการ โดยผู้ประกอบการ สมาคมภัตตาคารไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

2.3 การปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตอมมูนิตี้มอลส์

กลุ่มที่ 1 กิจการ/กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข ได้แก่

- ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า
- คลินิกเสริมตวามงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายส่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม)
-ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ

-ผู้ประกอบการต้องตำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

-การกำกับติดตามมาตรการ โดยสภาหอการค้าไทย และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

-เปิดถึง เวลา 20.00 น.

*กลุ่มที่ 2 กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่

สถาบันกวดวิชา - โรงภาพยนตร์ - สปา - สวนสนุก สวนน้ำ - ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องจัดประชุม/จัดเลี้ยง

2.4 การเปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภท ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านนวด เฉพาะนวดเท้า
- ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- การกำกับติดตามมาตรการ โดยผู้ประกอบการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

2.5 การใช้อาคารของสถานศึกษา

สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แหนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.6 การเปิดใช้สนามกีฬา

- สามารถเปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร

-สามารถปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชมโดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้

- ผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- การกำกับติดตามมาตรการ โดยผู้จัดการแข่งขัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

- เปิดถึง เวลา 20.00 น.


และยังคงเวลาเคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. ต่ออีกอย่างน้อย 14 วัน โดยมาตการผ่านคลายทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

ด่วน! ศบค.  เปิดร้านอาหาร-ห้าง เข้ม!  29 จังหวัดพื้นที่สีแดง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

related