svasdssvasds

"ยะลา" ประกาศปิดจังหวัด งดเดินทางเข้า-ออก ไปอีก 1 เดือน เริ่ม 1-30 ก.ย.นี้

"ยะลา" ประกาศปิดจังหวัด งดเดินทางเข้า-ออก ไปอีก 1 เดือน เริ่ม 1-30 ก.ย.นี้

"ยะลา" ออกประกาศปิดจังหวัด งดเดินทางเข้า-ออก ขยายเวลาต่อไปอีก 1 เดือน เริ่ม 1-30 ก.ย.นี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น

วันนี้ (30 ส.ค.64) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาเลขที่ 233/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วย มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 256 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 15,972 ราย

สธ. เผย เตรียมบูสต์วัคซีนเข็ม 3 ปลาย ก.ย. 3 ล้านคน สั่งเวิร์คฟอร์มโฮมต่อ 1 เดือน

กทม. สั่งคลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (คปก.ศบค.) กำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนสแกน CR Code (YALA SAFE ALERT) ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา

ส่วนกรณีผู้เดินทางเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงกรณีมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดเข้าพื้นที่ จ.ยะลา ให้หัวหน้าด่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศยะลา

ประกาศยะลา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด