svasdssvasds

ฮ่องกง จัด ไทย ประเทศความเสี่ยงสูง

ฮ่องกง จัด ไทย ประเทศความเสี่ยงสูง

ฮ่องกง ประกาศ 15 ประเทศความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม รวมถึงประเทศไทยด้วย ต้องกักตัวนานขึ้น ประกาศนี้มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ฮ่องกง ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยได้เพิ่มประเทศไทย และ บังกลาเทศ กัมพูชา ฝรั่งเศส กรีซ อิหร่าน มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ สเปน ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมไปถึง สหรัฐอเมริกา เป็น 15 กลุ่มประเทศความเสี่ยงสูง

ส่งผลให้ผู้ต้องการจะเดินทางเข้าฮ่องกง จากกลุ่มประเทศเหล่านี้ หรือ เพิ่งมีประวัติเดินทางไปประเทศเหล่านี้ ต้องกักตัวยาวนานขึ้น แม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม โดยขณะนี้มีผลแล้ว (นับตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.) ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มาตรการล่าสุดมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติเดินทางไปประเทศไทยในช่วง 21 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) ต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทาง ดังต่อไปนี้

- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกง เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง

- หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่ออกโดยหน่วยงาน ของรัฐบาลฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า หรือหน่วยงานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นหน่วยงาน Stringent Regulatory Authority (SRAs)

- แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อโควิด19 ซึ่งได้ทำการตรวจ เป็นเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

- แสดงหลักฐานการสำรองห้องพักในโรงแรมกักตัวในฮ่องกง 20 คืน (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)

ในระหว่างการกักตัวจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 6 ครั้ง หลังจากที่ออกจากการกักตัวแล้วจะมีการเฝ้าระวังตัวอีก 7 วัน และตรวจเชื้อโควิด19 ในวันที่ 26 นับจากวันที่เดินทางถึงฮ่องกง ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อฯ ของรัฐบาลฮ่องกง (Community Testing Centre)

related