Spring News

เช็กเลย! บขส. เปิดให้บริการเดินรถ 26 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย. 64

30 ส.ค. 2564 เวลา 7:00 น. 249

เช็กเลย! บขส. เปิดให้บริการเดินรถ 26 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย. 64 ย้ำคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 21.00 -04.00 น. ในการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% นั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก บขส. จึงเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้ สำหรับเส้นทางที่จะเปิดให้บริการ ประกอบด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วุ่น! คลัสเตอร์ตร.นายสิบจบใหม่ ติดเชื้อโควิด 340 ราย หลังฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม

คลายล็อกดาวน์ 1 กันยายน 64 เปิดอะไรบ้าง ห้าง สนามบิน ร้านอาหาร เดินทางฯ

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 256 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 15,972 ราย

-เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-คลองลาน, กรุงเทพฯ-หล่มเก่า, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข), กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย และกรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ

-เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี, กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด และกรุงเทพฯ-สระบุรี

-เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-ตรัง-สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ-สงขลา และ กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก

โดยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อย ๆ, ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home , ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และสามารถชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครี่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก/คืน/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ