svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 60 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 275,188 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 60 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 275,188 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 60 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 39,045,523 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 650,759 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 275,188 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 30 ส.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 275,188 โดส

  • เข็มหนึ่ง 211,293 โดส
  • เข็มสอง 62,463 โดส
  • เข็มสาม 1,432 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 60 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 275,188 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 39,045,523 โดส ภายใน 60 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 650,759 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 275,188 โดส

related