svasdssvasds

กรมควบคุมโรค เตือน!ผู้ติดเชื้อโควิด-19 "ห้ามสูบบุหรี่" ขณะรับการรักษา

กรมควบคุมโรค เตือน!ผู้ติดเชื้อโควิด-19 "ห้ามสูบบุหรี่" ขณะรับการรักษา

กรมควบคุมโรค ย้ำเตือน! ผู้ติดเชื้อโควิด-19 "ห้ามสูบบุหรี่" ทุกรูปแบบ ขณะเข้ารับการรักษาที่รพ.สนามหรือศูนย์แยกกักในชุมชน เผย การสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 3.47 เท่า

31 ส.ค.64 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนผู้ติดเชื้อโควิด-9 ห้ามสูบบุหรี่หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทุกรูปแบบ ขณะเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสนาม และศูนย์แยกกักในชุมชนทุกแห่ง พร้อมขอเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ใช้โอกาสนี้ เลิกสูบอย่างถาวร สามารถเข้ารับบริการที่สายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติโทร. 1600 ฟรี เผยการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 มากถึง 3.47 เท่า ระบุผลดีการเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดความรุนแรงจากอาการติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ป้องกันการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกัน และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล คือ  การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดการร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกประเภทแล้ว แต่จุดที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 3.47 เท่า

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า การเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิด จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น และควรใช้สถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เลิกสูบ ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง คือ

1.สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน 

2.ขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร.ฟรี 1600   

ด้านนายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กล่าวเสริมว่า ขอความร่วมมือไปยังผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังสูบบุหรี่ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) ศูนย์แยกกักในชุมชน (CI) ที่เป็นสถานที่ราชการ    หรือสถานที่เอกชน หรือสถานศึกษาหรือสนามกีฬา รวมถึงสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ทั้งหมด หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

related