svasdssvasds

นายกฯ เปิดผลงาน 3 ปี ตั้งแต่ 62-64 คดียาเสพติดลดลงต่อเนื่อง

นายกฯ เปิดผลงาน 3 ปี ตั้งแต่ 62-64 คดียาเสพติดลดลงต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี แจงสภาฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรและยั่งยืน 3 ปีตั้งแต่ 62-64 คดียาเสพติดลดลงต่อเนื่อง

วันที่ 3 ก.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี วานนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงผลงานการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบผลงานเป็นเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ ปี 2562-2564 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รายงานว่า ในปี 2562 มีจำนวนคดียาเสพติดจำนวน 362,124 คดี ในปี 2563 ลงลงเหลือ 320,250 คดี และในปี 2564 ลดลงเหลือ 304,405 คดี ในขณะที่หากเทียบกับปี 2554-2556 จะพบว่ามีคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 56 มีคดีเพิ่มสูงขึ้นถึง 422,526 คดี ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีคดียาเสพติดสูงที่สุดในรอบ 20 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สรุปให้ ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่สาม รัฐบาลซิโนแวค

เผยปม นายกฯ สูดน้ำมูก ระหว่างแจงสภา เหตุนอนน้อย คาดเคลียร์ปัญหา ใน พปชร.

นายกรัฐมนตรี สูดน้ำมูก แจงสภา ปมวัคซีนซิโนแวค - ร่วมโคแวกซ์

“รัฐบาลก็ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากการปราบปรามและจับกุม ยังเน้นแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน อาทิ การเริ่มสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ .ศ. .... วาระที่ 3 ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายยาเสพติด 24 ฉบับเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการปรับทิศทางใหม่ในการปราบปรามยาเสพติด มุ่งเพิ่มเครื่องมือและอำนาจทางกฎหมาย ให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสามารถทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าและการเงินของกลุ่มการที่สำคัญได้มากขึ้น เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้” นายธนกร กล่าว

related