svasdssvasds

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้สมัครช่วงเดือน ส.ค. ตรวจสอบสถานะได้แล้ว

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้สมัครช่วงเดือน ส.ค. ตรวจสอบสถานะได้แล้ว

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มล่าสุดที่สมัครช่วงเดือนสิงหาคม สามารถตรวจสอบสถานะได้แล้ว ทั้งนี้หากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 64

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้สมัครช่วงเดือน ส.ค. ตรวจสอบสถานะได้แล้ว

คืบหน้ามาตราเยียวยาล่าสุดจากเพจ ข่าวประกันสังคม ชี้แจงการ เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ระบุ "กลุ่มที่สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-3 สิงหาคม 64 และ 4 - 24 สิงหาคม 2564 ทางประกันสังคมจะเปิดให้สามารถเช็คสิทธิการได้รับเงินเยียวยาพร้อมกันในวันที่ 7 ก.ย. ช่วงบ่าย จนถึง 15 ก.ย. 64 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

7 ก.ย. 64 ขั้นตอนการ เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ช่วงบ่ายวันนี้ ครอบคลุมกลุ่ม 3+16 จังหวัด ที่สมัครเข้ามาใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค.64 และ 4-24 ส.ค.64 สามารถตรวจสอบสถานะได้ ดังนี้

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้สมัครช่วงเดือน ส.ค. ตรวจสอบสถานะได้แล้ว

1. ให้เช็คสถานะว่ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่หรือไม่

เพราะ คนที่เช็คสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้น

2. ถ้าขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้ว รอเช็คสิทธิ ช่วงบ่ายของวันที่ 7 หรือ 8-15 ก.ย.64 ประกันสังคมจะอัพข้อมูลขึ้นระบบ

3. ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 30 ก.ย.64

หลังจาก เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิให้ดำเนินการทบทวนสิทธิภายใน 30 กันยายน 64 เพื่อรักษาสิทธิของท่าน ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่านให้เรียบร้อย เพื่อรอรับการโอนเงินจากทางประกันสังคม

 

related