svasdssvasds

"บ้านเห็ดแครง" เห็ดแครงออร์แกนิค "โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ"

"บ้านเห็ดแครง" เห็ดแครงออร์แกนิค "โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ"

"บ้านเห็ดแครง" ฟาร์มเห็ดแครงออร์แกนิค ใช้หลัก Bio-cycle ไม่ทิ้งส่วนใดเป็นของเหลือ "โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ" ลดการรับประทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ ทดแทนด้วยโปรตีนที่มาจากพืช

ฟาร์มเห็ดแครงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำภายใต้ชื่อฟาร์ม "บ้านเห็ดแครง" เห็ดแครงที่ฟาร์มดูแลแบบออร์แกนิค ปราศจากสารเคมี อีกทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Bio-cycle โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิ้งเป็นของเสียฟาร์มจะมีทั้งโรงเรือนสำหรับเปิดดอกและบ่มเชื้อ

เห็ดแครงที่ฟาร์มมีดอกใหญ่ สีสวย คุณภาพสูง จึงมีความคิดที่จะต่อยอดเห็ดแครง ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่า และหารับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น "โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ"

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดแครงคุณภาพดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเห็ดแครงคุณภาพดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการลดการรับประทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ ทดแทนด้วยโปรตีนที่มาจากพืช หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ

 

related