svasdssvasds

ศปก.ศบค. ยังไม่เคาะเปิดจว.ท่องเที่ยวเพิ่ม สั่งหารือ สธ. ก่อนชง ศบค.ชุดใหญ่

ศปก.ศบค. ยังไม่เคาะเปิดจว.ท่องเที่ยวเพิ่ม สั่งหารือ สธ. ก่อนชง ศบค.ชุดใหญ่

ที่ประชุม ศปก.ศบค.ยังไม่พิจารณาเปิดจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่ม ตีกลับให้ไปหารือร่วมกับ สธ.ให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ขณะเดียวกันพรุ่งนี้หารือการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่าจะขยายหรือไม่

 ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค. ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช.ในฐานะผู้อำนวยการ เป็นการประชุมผ่านระบบซูม หารือถึงความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต รวมถึงมาตรการป้องกันโรคในการขนส่งสาธารณะ ในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถไฟ ของกระทรวงคมนาคม รวมถึงการขยายระยะเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ศบค.ตั้งเป้าฉีดวัคซีน 1 ล้านโดสวันมหิดล ลุ้นเปิด กทม.รับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.

• "ศบค." แจง ยังไม่อนุมัติ "กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์" คงมาตรการการกักตัว 14 วัน

• ศบค.ย้ำอย่าการ์ดตก จ่อคุมเข้มมาตรการโควิด-19 กิจการ กิจกรรมเสี่ยงติดเชื้อ

 นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่กักตัว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพื้นที่ ทั้งการสแกนเข้าพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชัน การฉีดวัคซีน 2 เข็ม รวมถึงการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่ แต่ยังมีข้อห่วงใยจากบุคลากรทางการแพทย์อยู่

 ที่ประชุมจึงให้ ททท.ไปหารือร่วมกับสาธารณสุขเพื่อให้ได้ข้อยุติอีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบ จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในวันที่ 28 กันยายน

 ขณะที่การประชุม ศปก.ศบค.แบบ เต็มคณะ ในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล จะพิจารณาเรื่องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่าจะขยายระยะเวลาต่อไปหรือไม่ ก่อนเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา

related