svasdssvasds

เริ่มแล้ววันแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

เริ่มแล้ววันแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

เริ่มแล้ววันนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประกาศฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 สำหรับประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม แจ้งผ่าน SMS ตรวจสอบข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

24 กันยายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์กลางบางซื่อ ประกาศฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันนี้(24 ก.ย.) ว่า

ประกาศ การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564 #จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่าน เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้า และท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” 

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด

สถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4 เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป

related