svasdssvasds

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

อนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เนื่องในวันมหิดล ณ จุดบริการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน "นนท์พร้อม" ลั่นจะเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย รองรับ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ “นนท์พร้อม” ในกลุ่มผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 11,954 คน และ เข็ม 3 ฉีดกระตุ้น (booster dose) จำนวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 12,454 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้กล่าวว่า "ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการให้บริการรณรงค์จุดฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทางจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน 

นนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และใกล้กับกทม. พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด รวมทั้งต้องมีการฉีดกระตุ้น (booster dose) เข็ม 3 ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ 2 ในช่วง มี.ค.-พ.ค.64 เพื่อกระตุ้นภูมิให้เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีรพ.บางบัวทอง รพ.บางใหญ่ สาธารณสุข อำเภอบางบัวทอง สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (AZ) กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข็ม 2 จำนวน 11,954 คน และฉีดกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 12,454 คน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ นนท์พร้อม แบ่งรอบการฉีดเป็น 2 รอบ รอบละ 6,300 คน ใช้เวลาบริการในการฉีด 1 ชม.ต่อ 3,000 คน"

 

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ให้บริการรวดเร็วและไม่เกิดความแออัด สถานที่กว้างขวาง ถือว่ามีการบริหารจัดการได้ ดีมาก ประชาชนมีความพึงพอใจ สามารถรองรับสูงสุดได้วันละเกือบ 1 หมื่นห้าพันคน เป็นระบบบริหารจัดการที่ดี และกระจายตัวอย่างทั่วถึง ได้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งของประชาชน อสม. จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนนทบุรี ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 จำนวน 1 ล้านคน 

รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในการจัดหาให้มีและการกระจาย วัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอ ครอบคลุมประชาชนทุกคน ให้ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศ 

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

อนุทิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ โรค โควิด 19 ของเขตสุขภาพที่ 4 มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เมษายน 2564 จำนวน 169,653 คน เสียชีวิต 2,102 คน มีผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1 จำนวน 2,712,462 คน เข็ม 2 จำนวน 1,405,123 คน เข็ม 3 จำนวน 69,218 คน

สําหรับจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบ “นนท์พร้อม” มีระบบบริหารจัดการฉีดวัคซีนและ กระจายตัวให้ทั่วถึงครอบคลุมประชาชน ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล 4 จุดใหญ่ ได้แก่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ และอาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย 

โดยจะมีการหมุนเวียนไปให้บริการตามจุดเพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก ได้รับบริการใกล้บ้าน และผู้ที่มีโรคประจำตัวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ ทั้งนี้ ในการจัดบริการฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน อาทิ อิมแพคเมืองทองธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการอำนวยความสะดวก ทั้งการลงทะเบียน คัดกรอง วัดความดันโลหิต

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด