svasdssvasds

เงินเยียวยาโควิด-19 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปแล้ว 7.7หมื่นล้านบาท

เงินเยียวยาโควิด-19 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปแล้ว 7.7หมื่นล้านบาท

รัฐบาลได้ออกมาโชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงเงินเยียวยาโควิด-19 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปแล้ว 7.7 หมื่นล้านบาท ทั้งหมดคือยอดใช้จ่ายผ่านมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ ต้องลุ้นเฟสต่อไปจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด

เศรษฐกิจไทยยังต้องกระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่อง

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก‘นายธนกร วังบุญคงชนะ’ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กำลังเดินหน้ามาตรการเยียวยา แจกเงินเยียวยาโควิด-19 ห้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ  โดยที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือไปหลายโครงการ เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภค มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40  และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น

เศรษฐกิจไทยยังต้องคงกระตุ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยยังต้องคงกระตุ้นต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เฮ! เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ส่งถึง ศธ.แล้ว เร่งจัดสรรสู่สถานศึกษา     

• เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 โอนจ่ายแล้ว 20 ก.ย. 64 วันนี้วันแรก

• เคาะแล้ว วันโอนเงินเยียวยา ม.33 ม. 39 ม.40 ประกันสังคม รอบ2

รัฐโชว์ผลงานจับจ่าย 77,755.2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าการแจกเงินเยียวยาโควิด-19 ที่ผ่านมาผ่านโครงการต่าง ๆ มียอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 39.01 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 77,755.2 ล้านบาท ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3  24.27 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 66,911.6 ล้านบาท

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 76,219 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,254 ล้านบาท

3. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.53 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,937.7 ล้านบาท

4) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  1.13 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 557.4 ล้านบาท

related