svasdssvasds

จับตา ! ครม.เคาะ “ภาษีบุหรี่ใหม่” วันนี้ จะออกมาในรูปไหน อย่างไร ?

จับตา ! ครม.เคาะ “ภาษีบุหรี่ใหม่” วันนี้ จะออกมาในรูปไหน อย่างไร ?

เรื่องภาษีบุหรี่ใหม่ หลายคนกำลังจับตาอยู่ เพราะวันนี้ 28 ก.ย. 2564 กระทรวงการคลัง จะเสนอ ครม.พิจารณาทบทวนโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.64 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ซอง 60 บาท

ลุ้นภาษีบุหรี่ใหม่จะออกมาอย่างไร?

ทั้งนี้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่จะปรับเป็นอัตราเท่าใดต้องรอผลการประชุม ครม. และกรมสรรพสามิตจะชี้แจงอีกครั้งวันที่ 30 ก.ย.2564 สำหรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ปัจจุบัน จัดเก็บทั้งปริมาณ (มวน) และซอง โดยปริมาณจัดเก็บอยู่ที่มวนละ 1.20 บาท ส่วนซอง ราคาไม่เกิน 60 บาท จัดเก็บภาษี 20% แต่หากเกินซองละ 60 บาท จัดเก็บภาษี 40%

สิงห์อมควันอาจมีหนาวภาษีบุหรี่ใหม่

ปรับภาษีบุหรี่ใหม่อิงจาก 4 เหตุผลนี้

อย่างไรก็ตามการปรับภาษีบุหรี่ใหม่ จะมีการพิจารณาจาก 4 ปัจจัยดังนี้

1.ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษี

2.ห่วงใยสุขภาพประชาชนไม่ให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่

3.ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

4.การจัดเก็บรายได้ต้องเพิ่มขึ้น

related