svasdssvasds

เปิดแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด "แอสตร้าเซนเนก้า" จำนวน 60 ล้านโดสในปี 65

เปิดแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด "แอสตร้าเซนเนก้า" จำนวน 60 ล้านโดสในปี 65

ที่ประชุม ครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อวัคซีนโควิดจาก "แอสตร้าเซนเนก้า" จำนวน 60 ล้านโดสในปี 65 เริ่มส่งมอบไตรมาสแรก 15 ล้านโดส

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ญี่ปุ่น ส่งมอบวัคซีนโควิด "แอสตร้าเซนเนก้า" ให้ไทยอีก 3 แสนโดส

• หมอยง เผยผลวิจัยฉีด กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมาก

• สธ. รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1.2 แสนโดส ATK 2 แสนชุด จากรัฐบาลสิงค์โปร์

ทั้งนี้ได้มีแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2565 ภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส, ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส

 

"ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับปี 2565" นายธนกร กล่าว

related