svasdssvasds

ครม.ไฟเขียวปรับ "ภาษีบุหรี่ใหม่" สิงห์อมควันมีหนาวแน่นอน !

ครม.ไฟเขียวปรับ "ภาษีบุหรี่ใหม่" สิงห์อมควันมีหนาวแน่นอน !

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ ทั้งปริมาณ จำนวน ตามโครงสร้างภาษีใหม่ ซึ่งจะส่งผลราคาจำหน่ายปลีกปรับขึ้น ส่วนกระทรวงการคลังออกโรงแจง 4 เหตุผล สำคัญ

โดยที่ประชุมครม.วันนี้ (28 ก.ย. 2564 ) เห็นชอบการทบทวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตามโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะมีการ ปรับเพิ่มขึ้นตามมูลค่า และปริมาณ จะส่งผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ปรับขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เดิมซองละ 60 บาท ปัจจุบันเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 20% รวมทั้งการเก็บตามปริมาณที่มวนละ1.20 บาท แต่โครงสร้างภาษีใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 40%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จับตา ! ครม.เคาะ “ภาษีบุหรี่ใหม่” วันนี้ จะออกมาในรูปไหน อย่างไร ?    

• กรมควบคุมโรค เตือน!ผู้ติดเชื้อโควิด-19 "ห้ามสูบบุหรี่" ขณะรับการรักษา

• สิงห์อมควัน มีหนาว พาเปิดโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง ?

พร้อมกันนี้กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงเหตุผลการปรับขึ้น ภาษีบุหรี่ใหม่ ดังนี้

1.ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษี

 

2.ห่วงใยสุขภาพประชาชนไม่ให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่

 

3.ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

 

4.การจัดเก็บรายได้ต้องเพิ่มขึ้น

เคาะปรับขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่แล้ว

related