svasdssvasds

ปลอดประสพ เสนอมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วม นำแผนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กลับมาใช้

ปลอดประสพ เสนอมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วม นำแผนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กลับมาใช้

ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เสนอมาตรการบริหารจัดการน้ำ 8 ประการ แก้ปัญหาน้ำท่วม และให้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณานำแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถูกรัฐบาล คสช. ยกเลิกไปหลังรัฐประหาร ปี 2557 กลับมาดำเนินการ

ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลพรรคเพื่อไทย และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอมาตรการบริหารจัดการน้ำ 8 ประการ แก้ปัญหาน้ำท่วม และให้รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณานำแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถูกรัฐบาล คสช. ยกเลิกไปหลังรัฐประหาร ปี 2557 กลับมาดำเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

เสนอนำแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กลับมาดำเนินการ

ปลอดประสพ กล่าวว่า “คุณประยุทธ์ไปเอามาเถอะ อย่ารังเกียจว่าเป็นของพวกผม เพราะแผนบริหารจัดการน้ำนี้ผ่านการศึกษามาแล้วอย่างรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกด้านและแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นศึกษาใหม่ ให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ

“อีกทั้งแผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าวออกแบบมาให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้สำเร็จภายในเวลาแค่ 5 ปี ซึ่งน่าเสียดายว่านับตั้งแต่รัฐประหาร ปี 2557 มาจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว 7 ปี เสียเงินงบประมาณไปมากกว่า 3.5 แสนล้านบาทแล้วยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนไม่ได้” อดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าว

ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เสนอมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซัด 7 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ตรงจุด

ปลอดประสพ กล่าวว่า เหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นวันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนต้องยากลำบาก ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลประยุทธ์ ไม่ได้เตรียมการรองรับใดๆ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาเลย

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็แก้ไขไม่ตรงจุด สิ่งที่ควรจะต้องทำกลับไม่ทำและสิ่งที่ไม่ควรทำกลับทำ เช่น การขุดลอกคูคลองทุกๆ ปี แต่กลับไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ พอฝนตกลงมาที่ขุดลอกไว้ก็ไหลกลับลงไปในแม่น้ำลำคลองเหมือนเดิม

รวมไปถึงปัญหาการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และอีกหลายๆ หน่วยงานที่ควรจะบูรณาการงานร่วมกันมานานแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำระดับชาติเป็นเอกภาพชัดเจนก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 

ปลอดประสพ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังขาดการบริหารสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสภาพของน้ำ พื้นที่น้ำท่วม ภูมิศาสตร์ ทิศทางการไหลของน้ำ หรือแม้แต่การลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชน สั่งการข้าราชการ หรือมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม ก็ต้องดูจังหวะเวลาให้เหมาะสม ไม่ใช่ลงพื้นที่ไปแล้วสร้างความยากลำบากให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมากขึ้น

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ เข้าขั้นวิกฤต

เสนอมาตรการบริหารจัดการน้ำ 8 ประการ

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในปัจจุบัน จึงเสนอมาตรการบริหารจัดการน้ำ 8 ประการ แก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ พิจารณาดำเนินการเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นทางรอดให้พี่น้องประชาชน ดังนี้

1. ปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมสำหรับการรองรับน้ำ เร่งปลูกป่าเพื่อช่วยซับน้ำและเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ

2. พิจารณาว่าจำเป็นต้องมีเขื่อนกักเก็บน้ำในจุดที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อช่วยเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการเกษตรของประชาชนและชะลอน้ำยามน้ำหลาก

3. ต้องพิจารณาปิดกั้นทางน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เมืองใหญ่หรือนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีมาตรการรับมือทุกแห่ง

4. ระหว่างทางน้ำที่ไหลลงมาต้องมีจุดรับน้ำหรือแก้มลิง เพื่อชะลอน้ำไว้

5. จุดสำคัญ เช่น โบราณสถานหรือสถานที่สำคัญ ต้องมีคันกั้นน้ำที่มีประสิทธิภาพ

6. ต้องสร้าง ‘ระบบระบายน้ำ’ หรือ ‘ฟลัดเวย์’ ซึ่งประเทศไทยทุกวันนี้ใช้ระบบคูคลองระบายน้ำเดิมมาเป็น ‘ระบบส่งน้ำ’ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ เพราะคูคลองของไทยถูกออกแบบมาเพื่อส่งน้ำใช้สำหรับประชาชน

7. ส่งเสริมการสร้างคลังข้อมูลน้ำอย่างเป็นระบบและจะต้องมีอย่างหลากหลาย ใช้ได้ทันที และเปิดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบเดียวกัน

8. ต้องมีองค์กรดูแลเรื่องน้ำโดยเฉพาะ เช่น สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เคยเสนอให้มีการตั้ง ‘กระทรวงน้ำ’ เพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะ

related