svasdssvasds

สธ. เผยมี "ไฟเซอร์" มาเพิ่ม 3 ล้านโดส ส่วนปี 65 จัดหาวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบ 6 ล้านโดส

สธ. เผยมี "ไฟเซอร์" มาเพิ่ม 3 ล้านโดส ส่วนปี 65 จัดหาวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบ 6 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุข เผย ปี 2565 เตรียมจัดหาวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบ จำนวน 6 ล้านโดส ขณะที่เดือนตุลาคม จะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านโดส สำหรับฉีดให้นักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทย พบมีแน้วโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง โดยในวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน อยู่ที่ 9,930 คน ขณะที่จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก ใช้เครื่องช่วยหายใจก็ลดน้อยลงเช่นกัน ยังมีเพียงในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มบ้างแต่ยังไม่ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่แต่อย่างใด

 ด้านมาตรการการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขมีแผนการจัดสรรวัคซีนในปี 2565 ดังนี้  สำหรับการจัดสรรวัคซีน เข็ม 1 จำนวน 6 ล้านโดส จะจัดให้กับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี วัคซีนสำหรับ เข็มที่ 2 ใช้ 8 ล้านโดสสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในปี 2564 และอีก 6 ล้าน โดสสำหรับเด็กกลุ่ม 3 ถึง 11 ปีสำหรับเป็นวัคซีนเข็มที่สามจำนวน 66 ล้าน โดสในผู้ที่มีอายุตั้งแต่สามปีขึ้นไป

 ดังนั้นแผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนในปี 2565 จะดำเนินการจัดหาวัคซีนทั้งหมด 86  ล้านโดส 
 โดยวัคซีนที่จะนำมาใช้ในกลุ่มเด็กนั้นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยพร้อมทั้งผ่านการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาก่อนนำมาใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สธ. ดีเดย์ฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" นักเรียนวันนี้ ด.ช.รับเข็มเดียวก่อน

• สธ. เตรียมจัดส่งไฟเซอร์ ฉีดวันที่ 4 ต.ค. หลัง นร.กว่า 3.6 ล้าน ต้องการฉีดวัคซีน

• ถึงแล้ว! อนุทิน รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ 2 ล้านโดส ดีเดย์ฉีดให้ นักเรียน 4 ต.ค. นี้

 สำหรับการ จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปในประเทศไทย ในระยะเวลาสองสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีกจำนวน 3 ล้านโดส ซึ่งจะทำให้สามารถกระจายฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ประมาณ 4 ล้าน คนที่ต้องการจะฉีดวัคซีน 

 ส่วนของอาการที่ต้องเฝ้าระวังหลังการฉีดวัคซีนในนักเรียนเช่นกลุ่มอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบใจสั่นหมดสติเป็นลม รวมถึงกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่มีข้อมูลว่าเป็นผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน ชนิด mRNA ที่จะเกิดในกลุ่มเด็กผู้ชายในจำนวน 100,000 คนที่ฉีดจะพบประมาณหกคน จากการได้รับวัคซีนเข็มที่สอง จึงมีการทบทวน ประโยชน์และผลข้างเคียงของวัคซีน  ทางผู้เชี่ยวชาญอย่างเชื่อว่าการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ จึงมีคำแนะนำว่ายังให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียน 

 ขณะที่คำแนะนำจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แนะนำว่าในกลุ่มเด็กผู้ชายให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพียงแค่หนึ่งเข็ม ส่วนในกลุ่มเด็กผู้หญิงสามารถฉีดวัคซีนได้สองเข็ม เรื่องนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามประเมินอาการผลข้างเคียงก่อน จึงขอให้กลุ่มนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วช่วยทำแบบประเมินอาการหรือผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนในระบบหมอพร้อมเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการการฉีดวัคซีนต่อไป ในกลุ่มเด็กผู้ชาย ซึ่งจะประเมินผลการฉีดวัคซีน ว่าจะยังดำเนินการตามแผนให้กลุ่มเด็กผู้ชายรับวัคซีนสองเข็มหรือไม่ ส่วนกลุ่มเด็กผู้หญิง สามารถรับวัคซีนได้ 2 เข็มตามแผน

 สำหรับการประเมินสถานการณ์ในช่วงการเปิดเรียนทางกระทรวงสาธารณสุข มองว่า การดำเนิน ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยในทุกด้านเช่นการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดหรือระบบปรับอากาศ การตรวจคัดกรองบุคลากรและนักเรียน จะเป็นมาตรการหลักที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในสถานศึกษาขณะที่มาตรการเฝ้าระวังอย่างในสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำควรจะต้องมีการกำหนดให้ตรวจคัดกรอง ATK เป็นประจำ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด