svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 40.35 % เห็นว่า ควรยุบสภาโดยเร็ว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 40.35 % เห็นว่า ควรยุบสภาโดยเร็ว

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 40.35 % มีความเห็นว่า ควรยุบสภาโดยเร็ว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง”  ได้ การยุบสภา การอยู่ในตำแหน่งนายกฯ เกิน 8 ปี และการปรับครม.

ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง โดยผลของการสำรวจ มีดังต่อไปนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกินสิงหาคม ปีหน้า 40.73 %

อันดับ 2 นายกฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความโดยเร็ว 38.37 %

อันดับ 3 นายกฯ ควรอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร 15.03 %

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อกระแสยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

อันดับ 1 ควรประกาศยุบสภา โดยเร็ว 40.35 %

อันดับ 2 ควรประกาศให้ยุบสภา หลังกฎหมายเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้รัฐธรรมนูญ 30.05 %

อันดับ 3 ไม่ต้องยุบสภา อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี

อันดับ 4 ควรประกาศยุบสภา ก่อนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ รมว.กลาโหม

3. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการปรับ คณะรัฐมนตรี

อันดับ 1 ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ 50.34 %

อันดับ 2 ไม่ควรมีการปรับ ครม. 18.92 %

อันดับ 3 ควรปรับ ครม. โดยเอาคนนอกมาแทน 2 ตำแหน่ง ในโควต้าพรรคพลังประชารัฐ 12.36 %

อันดับ 4 ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่ง ของพรรคพลังประชารัฐ 11.82 %

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง”

ที่มา : นิด้าโพล : “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง”

related