svasdssvasds

1 พ.ย. ไทยเปิดประเทศ เตรียมพร้อม 5 ด้านรับมือนักท่องเที่ยว

1 พ.ย. ไทยเปิดประเทศ เตรียมพร้อม 5 ด้านรับมือนักท่องเที่ยว

สธ.เตรียมพร้อม 5 ด้านรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ เตรียมความพร้อมรับมือเที่ยวบินขาเข้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมชี้แจงมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำรอยเหมือนต่างประเทศที่มีการเปิดประเทศแล้วเกิดการระบาดระลอกใหม่

ไทยเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้แล้ว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ พร้อมเผยมาตรการรองรับ 5 ด้านจากเปิดประเทศ ได้แก่ การควบคุมโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มาตรการ COVID Free Setting การรักษาพยาบาล และความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ต่างๆ พร้อมเน้นย้ำกำกับดูแลมาตรการเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อ ระบบสาธารณสุขพร้อมรองรับ และเพื่อให้คงบรรยากาศของความสุขในช่วงใกล้ปีใหม่นี้

กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโรนาไวรัส 2019 ร่วมมือกับหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น การทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

เยาวราชจะต้องเพิ่มมาตรการรองรับการมาถึงของชาวต่างชาติ

การเตรียมพร้อมรองรับใน 5 ด้านดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนเดินทาง ขั้นตอนการตรวจสอบที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และการเดินทางจากท่าอากาศยานจนถึงโรงแรมลักษณะปิด (Sealed Route) และการตรวจหาเชื้อในประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านกระบวนการตามเกณฑ์และไม่มีการติดเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนวัคซีนให้จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว เพื่อฉีดให้ครอบคลุมประชาชนเพียงพอต่อการป้องกันการระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน

2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และพร้อมที่จะสามารถตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3.มาตรการ COVID Free Setting ของสถานประกอบการในพื้นที่ที่เปิดรับนักท่องเที่ยว ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus มีใบรับรองและ QR Code ให้ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบ ประเมินหรือร้องเรียนได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประเมินทุก 2 สัปดาห์

4.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ให้สถานพยาบาลประเมินตนเอง พร้อมเข้าสู่การแพทย์วิถีใหม่ ป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล

5.เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง ซึ่งขณะนี้มียา ฟาวิพิราเวียร์ 26.2 ล้านเม็ด ยาเรมเดซิเวียร์ 74,284 ขวด และเวชภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในคลัง และสามารถใช้ได้ประมาณ 3-6 เดือน รวมไปถึงสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์เพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย “เปิดประเทศภายใน 120 วัน” ครั้งที่ 4 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 รูปแบบคือ

- เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ

- การเข้าแซนด์บ็อกซ์ท่องเที่ยว 7 วัน

(เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ RT-PCRเป็นลบก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง มีประกันสุขภาพ 5 หมื่นเหรียญ มีหลีกฐานการจองที่พัก และเมื่อเข้าประเทศต้องได้รับการตรวจ RT-PCR อีกครั้งทันทีก่อนเดินทางต่อหรือท่องเที่ยวในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ แต่หากได้รับวัคซีนไม่ครบโดสจะเข้าสู่รูปแบบการกักตัวทันที)

- เข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่กำหนด 7-14 วัน

ประเทศพร้อมรับแน่แล้วใช่ไหม

"แม้ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก แต่เนื่องจากหลายประเทศที่เปิดประเทศแล้วพบปัญหาการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งจากคนในประเทศหรือผู้เดินทางจากต่างประเทศ เพราะมีการเดินทางและใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น ต้องควบคุมกำกับมาตรการอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค และคงบรรยากาศของการท่องเที่ยวช่วงปลายปีที่มีวันหยุดและใกล้เทศกาลปีใหม่ ให้การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และระบบสาธารณสุขรองรับได้" นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

โดยวันที่ 1 พ.ย.อาจจะประกาศเปิดจังหวัดเพิ่มเป็น 17 จังหวัด ต้องติดตามประกาศกันต่อไป

related