svasdssvasds

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดโลก เขื่อนสิรินธรเปิดแล้ว ทั่วโลกตีข่าว

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดโลก เขื่อนสิรินธรเปิดแล้ว ทั่วโลกตีข่าว

สื่อต่างประเทศ รายงานข่าว โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร หนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดทำการเชิงพาณิชย์แล้ว นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของแผน เชิงรักษาสิ่งแวดล้อมของไทย

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดทำการเชิงพาณิชย์แล้ว  ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของแผนในเชิงรักษาสิ่งแวดล้อมของไทย 
 .
สำหรับ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร แห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณสนามฟุตบอล 70 สนาม ประกอบไปด้วย มีแผงโซลาร์เซลล์มากถึง 145,000 แผง แบ่งออกเป็น 7 ชุด บนพื้นที่ 750 ไร่  ซึ่งอยู่บนพื้นที่ผิวน้ำ ในเขื่อนไม่ถึง 1 % ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด โดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์และทุ่นลอยน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำ 
โซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดโลก เขื่อนสิรินธรเปิดแล้ว ทั่วโลกตีข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร สามารถผลิตไฟฟ้าจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิม มาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสง หรือเสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำ

อีกทั้งยังใช้ระบบส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนเขื่อนสิรินธรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีราคาต่ำ โดยวางแผงโซลาร์เซลล์ให้มีมุมเอียง มีช่องว่างระหว่างแผงและทุ่นลอยน้ำ แสงแดดสามารถลอดผ่านลงในน้ำได้ จึงไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำ และจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 47,000 ตันต่อปี 
โซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดโลก เขื่อนสิรินธรเปิดแล้ว ทั่วโลกตีข่าว

ทั้งนี้ ทางการไทย วางแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการบริโภคพลังงานเป็นร้อยละ 35 ภายในปี 2037 โดยหลังจากความสำเร็จของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร แห่งนี้ กฟผ. ได้ประกาศแผนตั้งโครงการแบบเดียวกันเพิ่มอีก 15 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ 
.
นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ จ.อุบลราชธานี โดยคาดว่าจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ในต้นปี 2565
.
สำหรับ เรื่องราว โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร ได้มีสื่อต่างชาติ อาทิ สำนักข่าวซินหัว ของประเทศจีน และสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ของประเทศเยอรมนี ได้ลงข่าวเผยแพร่เพื่อให้ชาวโลกรับรู้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดโลก เขื่อนสิรินธรเปิดแล้ว ทั่วโลกตีข่าว

related