รพ.ธนบุรีประกาศ ขอทิ้งวัคซีนโมเดอร์นา หากไม่มาฉีดตามคิวที่นัดไว้

12 พ.ย. 2564 เวลา 7:40 น. 2.5k

รพ.ธนบุรี ขอคนที่มีนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ให้มาตามคิว หากไม่มาจำเป็นต้องทิ้งวัคซีน เนื่องจากเมื่อเปิดขวดแล้ว สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

เพจโรงพยาบาลธนบุรี โพสต์รูปภาพประกาศว่า เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นา บรรจุแบบ multiple doses 1 ขวดแบ่งได้ 10 โดส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์และได้กำหนดวันฉีดที่แน่นอนแล้ว มารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่ท่านทำนัดหมายไว้ด้วย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองฉีดวัคซีนท่านอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หากท่านไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้รพ. ขอสงวนสิทธิ์ เสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจาก รพ. ต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามนัด ถ้าหากท่านต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรีขายให้ในราคาโดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการฉีด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ