องค์การเภสัชกรรม แจง โมเดอร์นา 1.4 ล้านโดส เข้าไทยปลายเดือน พ.ย.นี้

13 พ.ย. 2564 เวลา 2:51 น. 290

 องค์การเภสัชกรรม ได้ชี้แจงความคืบหน้า จากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ระบุว่า "วัคซีนโมเดอร์นา" จากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาจำนวน 1.4 ล้านโดส จะมาเข้ามาประเทศไทยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 64 นี้

13 พ.ย.64 องค์การเภสัชกรรม ได้ชี้แจงความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา จากบริษัทซิลลิคฯ ระบุว่า พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 64 จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น องค์การเภลัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

องค์การเภสัชกรรม แจง โมเดอร์นา 1.4 ล้านโดส เข้าไทยปลายเดือน พ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ