svasdssvasds

ใครซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ควรรู้ 3 มาตรการใหม่ เคลมเงินไม่ให้ล่าช้า

ใครซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ควรรู้ 3 มาตรการใหม่ เคลมเงินไม่ให้ล่าช้า

ปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาของคนที่ซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ คือ พอติดโควิด-19 แล้ว ไปเคลมเงินประกันได้ล่าช้าในบางบริษัท จึงทำให้มีลูกค้าไปร้องเรียน ล่าสุด คปภ. ออกโรง 3 มาตราการใหม่แก้เกมเพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินเคลมเร็วขึ้น ลองศึกษารายละเอียดในบทความ

ใครกำลังเคลมเงินประกันโควิด-19 ตรวจสอบ3มาตรการใหม่ได้

หลังจากที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนักช่วงก่อนหน้านี้ทำให้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทต้องทบทวนเรื่องการซื้อขายประกันโควิด-19 กันใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่คือ คนซื้อจะได้รับความคุ้มครองต่าง  ที่ลดลง พร้อมกันนี้ที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาเรื่องการเคลมเงินประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ เกิดขึ้นด้วย อย่างเช่นพบปัญหาการเคลมประกันโควิด-19เจอ จ่าย จบ ที่ล่าช้าจนมีลูกค้าเข้าไปร้องเรียน จนกระทั่งล่าสุด คปภ.ออกโรงมาเร่งแก้ออก 3 มาตรการเฉพาะกิจดูแลผู้เอาประกันภัย

ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องการเคลมอยู่บ้าง ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องการเคลมอยู่บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• คปภ.ร่อนหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"  

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจงเรื่องเทประกันภัยโควิด ยันส่วนใหญ่ไม่ยกเลิก

• คปภ.เจรจา สินมั่นคง อย่าเพิ่งยกเลิกประกันภัยโควิด ชี้ไม่ทำตามจะใช้กฎหมาย

‘ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ’ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ข้อมูลว่า ได้มีประชาชนมาร้องเรียนว่ามีบริษัทประกันภัยบางแห่งจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ ล่าช้ามาก ทำให้ลูกค้าเกิดความเดือดร้อน ล่าสุดได้หารือร่วมกับถาคธุรกิจประกันภัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเคลมเงินประกันภัยล่าช้า ซึ่งได้สรุปเป็น 3 มาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ส่อง 3 มาตรการใหม่มีอะไรบ้าง

1.มาตรการเข้าตรวจสอบบริษัท ซึ่งจะเป็นการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ได้เร่งจัดทีมเฉพาะกิจ ของ คปภ. เพื่อไปตรวจสอบยังที่ทำการของบริษัทที่รับประกันภัยโควิด-19 จำนวน 4 บริษัท พร้อมกันนี้ยังได้เชิญบริษัทดังกล่าวเข้าชี้แจงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความมั่นคงของบริษัท พร้อมทั้งกำชับให้ปรับปรุงวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ชี้แจงถึงมาตรการทางกฎหมายให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุด

2. มาตรการทางกฎหมาย คปภ. มีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2564 โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.2564

3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน คปภ. จัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทั้งระบบ ทั้งเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นมายังสำนักงาน คปภ. และเรื่องร้องเรียนที่ยื่นกับบริษัทประกันภัยโดยตรง

อย่างไรก็ตามบริษัทประกันต้องรายงานยอดการเรียกร้องและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนพร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้คณะทำงานทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงเท่านี้คปภ.ยังมีการเพิ่มเจ้าหน้ารองรับให้บริการสายด่วนคปภ. 1186 พร้อมทั้งติดตั้งระบบการจัดลำดับสายที่โทรเข้ามา รวมทั้งระบบเสียงแจ้งสถานการณ์รอสายอีกด้วย

ใครที่กำลังจะเคลมประกันโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ก็ต้องทำความเข้าใจ 3 มาตรการใหม่ที่คปภ. ออกมาล้อมคอกเพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเคลมเงินประกันล่าช้า ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนเคลมประกัน

 

related