svasdssvasds

คำวินิจฉัย “ล้มล้างการปกครอง” ระเบิดเวลาลูกมหึมา ในสังคมไทย ?

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ชวน ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มาวิเคราะห์พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ "ล้มล้างการปกครอง" คือระเบิดเวลาลูกมหึมา การถอดชนวนระเบิดให้เร็วที่สุด หรือก่อนที่จะสายเกินไป ยังจะพอเป็นไปได้หรือไม่ ?

ยังคงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับสังคมไทย จากกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุถึงการปราศรัยของแกนนำเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 เป็นการล้มล้างการปกครอง ซึ่งหลายฝ่ายหวั่นว่า จะทำให้เกิดการยกระดับการเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ชวน ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในเวลาที่ 11 พ.ย. 64 คือระเบิดเวลาลูกมหึมา การถอดชนวนระเบิดให้เร็วที่สุด หรือก่อนที่จะสายเกินไป ยังจะพอเป็นไปได้หรือไม่ ?

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ได้กล่าวว่า หากย้อนกลับไปศึกษาความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่ผ่านมา ก็จะพบว่า กฎหมายที่รุนแรง ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เลย อีกทั้งยังจะทำให้สถานการณ์บานปลาย และรุนแรงยิ่งขึ้น

ฉะนั้นแล้วผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายรัฐ จะต้องมีการถอดบทเรียนในอดีต คลี่คลายวิกฤตในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสิ่งที่สำคัญคือ การไม่มองว่าคนรุ่นใหม่เป็นศัตรู แต่ต้องตระหนักว่า พวกเขาเหล่านี้คืออนาคตของประเทศ

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์

ติดตามได้ในรายการสุดกับหมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ดำเนินรายการ คืนนี้ 21.30 น. ทาง Facebook : SpringNews , YouTube : Spring เเละ Nation TV 22

related