วันลอยกระทง ข้อห้าม จุดพลุได้ไหม ลอยกระทงวิถีใหม่ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ/ปรับ

18 พ.ย. 2564 เวลา 3:31 น. 1.2k

วันลอยกระทง ข้อห้าม จุดพลุได้ไหม โคมยี่เป็ง ลอยกระทงวิถีใหม่ 2564 ฝ่าฝืนระวังโทษปรับ 6 หมื่น จำคุก 3 ปี พร้อมแนะแนวทาง 10 ข้อ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด19

ข้อห้ามวันลอยกระทง 2564 เพื่อความเป็นระเบียบ และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โดยมีแนวทาง 10 ข้อ ดังนี้

ลอยกระทงวิถีใหม่

1. กำหนดจุดเข้า - ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ
2. เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด
3. ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง และจัดจุดล้างมือให้เพียงพอ
4. เว้นระยะห่างบูธ ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
5. กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด
6. หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวที อย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
7. แผงลอย รถจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
 งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงาน อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
9. ผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
10. ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันลอยกระทง 2564 ข้อห้ามมีอะไรบ้าง

ข้อห้ามวันลอยกระทง 64 จุดพลุ โคมลอย ยี่เป็ง ได้ไหม

  • ห้ามจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ โคมลอย หรือวัตถุอื่นใดคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นทัดจีนทุกชนิด ประทัดทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ เด็ดขาด หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายดอกไม้ไฟ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สถานที่จัดงานลอยกระทง กรุงเทพฯ

กทม.เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ลอยกระทงวิถีใหม่แบบ New normal ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น. ลดความแออัด และให้ปกิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ