svasdssvasds

รัฐทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท จัดซื้อ "ไอโฟน" 111 เครื่อง แจกผู้บริหารสำนักเลขานายกฯ

รัฐทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท จัดซื้อ "ไอโฟน" 111 เครื่อง แจกผู้บริหารสำนักเลขานายกฯ

รัฐไฟเขียวทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท ให้สำนักเลขาธิการนายกฯจัดซื้อ "ไอโฟน" 111 เครื่อง รวม 2.6 ล้านบาทแจกผู้บริหาร ทดแทนเครื่องเก่าที่ตกรุ่น

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อ และสัญญาจ้างให้บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

 ทั้งนี้ ตามประกาศ ระบุว่า สำนักงานเลขาธิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โพลเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู เผยผลสำรวจ บิ๊กตู่ อันดับ 1 นายกฯ สมัยต่อไป

• โฆษกรัฐบาล แจงถูกมือดีบิดเบือนปม นายกฯ ร่วมโบกมือพร้อมผู้นำประเทศ

• นายกฯ ลงนามซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีก 65 ล้านโดส คาดถึงไทยปีหน้า

 โดยระบุในหนังสือเชิญชวนโครงการนี้ ว่า สลน.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 “เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ไนราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน”

 การกำหนดรายละเอียดราคากลาง สลน.ระบุว่า จะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น ไอโฟน 12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น ไอโฟน 12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

 ทั้งนี้ น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงกรณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลค.) เผยแพร่สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง แบ่งเป็นความจุ 128 GB 23 เครื่อง และ ความจุ 64 GB 88 เครื่อง ราคารวม 2,681,355 บาท ว่า เป็นงบประมาณของ สลค.ที่ใช้จัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน และเป็นการจัดซื้อตามวงรอบการใช้งานทุก 4 ปี แต่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นไอโฟน 7 ที่ใช้งานมากว่า 6 ปีแล้ว

 ขณะนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมาทดแทนของเก่าที่กำลังจะครบรอบการใช้งานตามสัญญาจ้างเดิม ยืนยันว่าราคาไอโฟนที่ได้มาต่ำกว่าราคากลางที่จะอยู่ราวๆ 2.8 ล้านบาท โดยมีสเปคครบตามแบบที่ต้องการทุกอย่าง ทั้งนี้มีการแบ่งเป็น 2 สเปค คือ 128 GB ผู้บริหารและผู้บริหารสูง สำหรับอธิบดี และข้าราชการระดับซี 10 ส่วนความจุ 64 GB ระดับอำนวยการและอำนวยการสูง ทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้โทรศัพท์ จำนวน 111 เครื่องนี้ รวมทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่งรองนายกฯรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการฯ ทีมโฆษกรัฐบาล โดยนายกฯและรัฐมนตรีส่วนใหญ่ ขอไม่รับโทรศัพท์ดังกล่าว

 

related